کارگاه بزرگ متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردشمالی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

15/05/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه دفترکار-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

80م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال

املاک صنعت شیراز09177040628

24/10/1396جزئیات