کارگاه بزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه بزرگ شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 10سال

12م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

80م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات