کارگاه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

-طبقه سالن-زيربنا 1-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکغربی-سن بنا 2

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات