کارگاه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 3

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات