کارگاه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 145متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات