کارگاه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات