کارگاه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

-طبقه سوله-زيربنا 3-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 2

7
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

-طبقه سوله-زيربنا 2-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات