کارگاه کوچک متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

75ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی- نوساز

3م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات