کارگاه کوچک متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

25م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

640ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

05/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

10م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 80متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

10م رهن 1.7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات