کارگاه کوچک متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

19/05/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

100م رهن 3.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

30/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات