کارگاه کوچک متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 3سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

620ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی- نوساز

50م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات