کارگاه کوچک متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 270متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 7سال

250م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/05/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

70م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

30/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

25م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات