گاراژبزرگ متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه دفترکار-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه دفترکار-زيربنا 50متر-سيستم نقشه محصوری-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دوکوهک

-زيربنا 15متر-سيستم نقشه محصوریغربی

10م رهن 900ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات