گاراژبزرگ متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز بلوارنص...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه محصوریشرقی-قیمت متر مربع 230تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات