گاراژبزرگ متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه دفترکار-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 30سال

2م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات