گاراژبزرگ متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه نمایشگاه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

-طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی

20م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات