گاراژبزرگ متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

21/05/1396جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/09/1394جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما کنیتکسمرکزشهر-قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات