گاراژبزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

150م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ترمینال...

طبقه سوله-زيربنا 570متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

80م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان- 4خوابه شرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 12سال

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ده پیال...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 600متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده کف...

-طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژجنوبی

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع

10م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ترمینال...

طبقه سالن-زيربنا 700متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سرامیک- 3خوابه براصلی- نوساز -قیمت متر مربع

200م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

100م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات