گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال

35م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 28متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه محصوریجنوبی-سن بنا 30سال

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات