گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

1.825ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 28متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدفرعی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات