گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/02/1394جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدفرعی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات