گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه مغازه-زيربنا 55متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

25م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 70متر-سيستم نقشه گاراژجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات