گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 30سال

15م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز مر...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانمرکزشهر-سن بنا 30سال

5م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 80متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 30سال

10م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات