گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

1.84ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 80متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال

50م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز در...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات