گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

20/02/1395جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات