گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه نمایشگاه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه غربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

26/08/1392جزئیات