گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکجنوبی-سن بنا 20سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه محصوری-نما بلوکغربی-سن بنا 30سال

6م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات