گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه دوبر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

50م رهن 10ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات