گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه دوبر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات