گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه محصوریجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه گاراژجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات