گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژغربی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات